Wackes – ny delägare i det globala nätverket Prominate

prominate

01 Sep Wackes – ny delägare i det globala nätverket Prominate

Som ny delägare i Prominate, ett joint venture företag med ett globalt fullservicekoncept för produktmedia, stärker Wackes sin position som Sveriges ledande aktör.
– För effektfulla produktmedia krävs idag ett helhetstänk och en förståelse för hela den globala marknaden och det omfattar allt från design, trender, hållbarhet/CSR, logistik och inköpskanaler oavsett marknad, säger Thomas Davidsson, VD på Wackes.

Med säte i London och med verksamhet i ett sjuttiotal länder världen över samordnar Prominate kunduppdrag och inköp både globalt och lokalt.

– Genom Prominate säkerställer vi att guidelines för bl.a. kvalitet och design efterlevs på alla marknader och i alla länder. Nätverket ger oss ett ovärderligt kunskapsutbyte som även gynnar de företag och varumärken vi redan idag har som uppdragsgivare, säger Thomas Davidsson och betonar nätverkets möjlighet till ett globalt perspektiv med lokal service:

– För våra kunder innebär Wackes delägarskap i Prominate att vi kan dra nytta av nätverkets inköpsvolymer, det gäller både pris, kvalitet och leverans. Vi ökar också möjligheten sätta ett ännu större fokus på hållbarhet och CSR genom hela leverantörskedjan.

Wackes har sedan företaget grundades för över trettio år sedan haft målsättningen att skapa produktsortiment som blir en del av människors liv och därigenom stärker varumärken. Mike Oxley, CEO i Prominate, delar bilden av att genomarbetade sortiment av produktmedia är och förblir ett säkert sätt att uppnå marknadsföringseffekt.

– Det är med glädje vi välkomnar Wackes som delägare och vi ser fram emot samarbetet med Sveriges ledande aktör.

Wackes har en hög kreativ höjd och lång erfarenhet och vi har redan haft stort utbyte av varandra och ser fram emot fler gemensamma uppdrag, både här i Sverige och internationellt.

Inga kommentarer

Sorry, the comment form is closed at this time.