SUSTAINABILITY wackes
Hållbarhet – etiskt, socialt och miljömässigt

 

Människor är trötta på produkter som inte håller längre än konferensen. Man vill inte bidra till meningslöst resursslöseri, och inte heller till dåliga arbetsförhållanden. Därför håller vi ytterst noggrann koll på var, hur och av vem våra produkter tillverkas, och att det görs på ett sätt som vi – och i slutänden även du – kan stå för.

 

Redan på idéstadiet skapar vi produkter som människor har både nytta och glädje av. För att vi ska rekommendera en produkt måste den ha ett syfte och göra ett jobb. Det är bara på det sättet som du får avkastning på din investering. Men vi kräver mer av våra brand items än så:

 

Vårt miljöarbete

För oss räcker det inte att följa lagar. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Därför överväger vi allt från materialval och tillverkningsprocess till förpackning och transport, och arbetar tillsammans med kunder och leverantörer för att minimera vår miljöpåverkan. Läs mer>>

 

Kvalitets och miljöpolicy

Här kan du ta del av vår kvalitets och miljöpolicy. Läs mer>>

 

Vår uppförandekod

BSCI:s uppförandekod.
Läs mer>>

 

FN:s Global Compact

Själva har vi skrivit på FN:s regler i Global Compact och rapporterar årligen till FN om våra förbättringar och hur vi arbetar med frågorna. Läs hela dokumentet här>>. Status på vår medverkan hittar du här>>.

 

ISO-certifieringar

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 i Sverige för vårt kvalitets- och miljöarbete. Läs mer>>

 

Med hållbarhet menar vi:
  • produkter som är till nytta för mottagaren
  • ger avkastning på investeringen
  • produceras med högt ansvarstagande i CSR.

 

Du kan läsa mer om Hållbarhet i våra white papers.

Vi stödjer:
UN logo

Deltagare i UN Global Compact.

Läs mer>>

amfori-logo-blue-01

The Business Social Compliance Initiative.

Läs mer>>

Swedish_Chemicals_Group_logo_eng

Kemikaliegruppen vid Swerea IVF

Läs mer>>

FTI

Nationellt återvinningsprojekt som stöds av tillverkarna och staten.

Läs mer>>

elkretsen

El-Kretsens insamlingssystem är konstruerat för att säkerställa en effektiv och miljöriktig hantering.

Läs mer>>